Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Η Εφημερίδα μας

Η σχολική εφημερίδα λειτουργεί ως μέσο που προάγει την επικοινωνία, ενθαρρύνει την έρευνα και την έκφραση των μαθητών, και διαδραματίζει ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τους.