Βασικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

To βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου διαρκεί έως τις 14:00.

Η απογευματινή ζώνη επεκτείνεται έως τις 16:10 και αφορά δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι μαθητές (πέραν των υποχρεωτικών).

Στηρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίζεται με την Αγγλική Γλώσσα, τη Μουσική, το Stem, τη Φυσική Αγωγή και το Reggio Emilia που στηρίζεται στη μέθοδο του Lorris Malaguzzi.

Είναι σχεδιασμένο από τους έμπειρους εκπαιδευτικούς μας και αποβλέπει στην συνολική ενδυνάμωση της προσωπικότητας του παιδιού και στη βέλτιστη προετοιμασία του για την επόμενη βαθμίδα.

Παράλληλα πραγματοποιούνται μαθήματα ψυχοκινητικής και μουσικοκινητικής αγωγής, δανειστικής βιβλιοθήκης και θεατρικού παιχνιδιού.

Εβδομαδιαία βάση

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιούνται δραστηριότητες που καλύπτουν

  • Τους γνωστικούς στόχους ( ερεθίσματα από το περιβάλλον για την οικοδόμηση εμπειριών), κοινωνικοσυναισθηματικούς (συναισθηματική σταθερότητα – ωριμότητα) και
  • κινητικούς στόχους (αμφιπλευρικότητα, γνωριμία με το χώρο σε σχέση με το σώμα τους κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα καλλιεργούνται οι εξής στόχοι:

  • οι γλωσσικοί (εξοικείωση με τα είδη του έντεχνου λόγου, καλλιέργεια και κατανόηση προφορικού λόγου, ανάπτυξη διαλόγου, πρώτη ανάγνωση και γραφή) και οι
  • οι μαθηματικοί (αντίληψη λογικής καθημερινών πράξεων, σχέδια και ακολουθίες, εισαγωγή στις πρώτες μαθηματικές έννοιες, συγκρίσεις και συσχετίσεις εννοιών, εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων κ.λ.π.
Βασικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου