Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η δομή του σχολείου μας έχει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών.

Ο περιφραγμένος χώρος, η μοναδική κεντρική είσοδος, με το κατάλληλο προσωπικό υποδοχής, καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα εξασφαλίζουν τον ανωτέρω σκοπό.

Μεταφορά

H σίγουρη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών (τα σχολικά λεωφορεία φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού GPS), αποτελεί καθημερινή μέριμνα του σχολείου μας.

Αυτό αποτυπώνεται και στον κανονισμό του σχολικού λεωφορείου.

Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος.