Φιλοσοφία Γυμνασίου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Στο Γυμνάσιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ν. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ, οι μαθητές αποκτούν τις γνώσεις που χρειάζονται για μια επιτυχημένη πορεία προς το Λύκειο. Το σχολείο επικεντρώνεται στην παιδαγωγική καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Υπάρχει ένα ευχάριστο και συνεργατικό περιβάλλον, με σεβασμό προς κάθε μαθητή. Οι καθηγητές έχουν εξαιρετική επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, υπάρχει επίμονη τήρηση των κανόνων, τακτική επικοινωνία με τους γονείς και χρήση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Φιλοσοφία με επίκεντρο…

τον έφηβο

Η φιλοσοφία του Γυμνασίου με επίκεντρο τον έφηβο περιλαμβάνει:

 • Παροχή ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη προσωπικότητας και ανακάλυψη ενδιαφερόντων
 • Προώθηση αυτογνωσίας, κριτικής σκέψης και ευαισθητοποίησης για κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων
 • Προετοιμασία για την επόμενη φάση της εκπαίδευσης

Φιλοσοφία με επίκεντρο…

τη γνώση

 • Ομιλίες και εργαστήρια δεξιοτήτων για ανάπτυξη ικανοτήτων και ανακάλυψη ενδιαφερόντων
 • Αγωγή σταδιοδρομίας και επαγγελματικός προσανατολισμός για κατανόηση και διαμόρφωση επιλογών μελλοντικής σταδιοδρομίας
 • Μάθημα μαθηματικής σκέψης “ΜΑΤΗΙΝΟΙΑ” για προώθηση λογικής και αφηρημένης σκέψης
 • Δημιουργική γραφή, ρητορική και ιστορία από πηγές για έκφραση ιδεών και ξεπέρασμα του παρελθόντος με διαφορετικές προσεγγίσεις
 • Εξατομίκευση της γνώσης για ακολουθία ειδικού ρυθμού μάθησης και ανάπτυξη δυνάμεων
 • Θεατρική αγωγή και ρομποτική για δημιουργία, συνεργασία και εφαρμογή γνώσεων σε πρακτικές και δημιουργικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και υγιούς ανταγωνισμού

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, το Γυμνάσιο προάγει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και να αναπτύξουν τη δυναμική τους για μελλοντική επιτυχία.