Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Εγγραφές από 1η Οκτώβρη κάθε έτους…

Για την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη η παρουσία του μαθητή.

Συγκεκριμένα

Α. Διαδικασία  εγγραφής νέων μαθητών

  1. Πραγματοποιείται συνάντηση γονέων και κηδεμόνων με τον υπεύθυνο της βαθμίδας, κατά την οποία ενημερώνονται για το πρόγραμμα και γενικότερα για την ταυτότητα, τη λειτουργία, τους σκοπούς και τους στόχους του Εκπαιδευτηρίου.
  2. Ο υποψήφιος μαθητής πραγματοποιεί συνάντηση γνωριμίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
  3. Ενημερώνονται ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός, είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο και οριστικοποιούν την εγγραφή του καταθέτοντας στη Γραμματεία το Δελτίο Εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη προκαταβολή διδάκτρων που έχει ορίσει το Εκπαιδευτήριο.

Β.  Επανεγγραφές  μαθητών του Σχολείου

  1. Συμπληρώνουν Δελτίο Εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος στον χρόνο που ορίζει το σχολείο.
  2. Εξοφλούν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλουν την αντίστοιχη προκαταβολή, για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή.

Σημείωση: Στον Κανονισμό Λειτουργίας αναφέρονται αναλυτικά οι όροι εγγραφής και φοίτησης των μαθητών. Οι γονείς – κηδεμόνες τον παραλαμβάνουν πριν την οριστική εγγραφή των μαθητών.