Φιλοσοφία Δημοτικού

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Το Δημοτικό σχολείο μας είναι ένα θερμοκήπιο όπου μέσα εκεί, η παιδική ψυχή αναπτύσσει τις ικανότητες καθώς και τα χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας που ψάχνει, ερευνά, βρίσκει, μαθαίνει πώς να μαθαίνει με στόχο την ισορροπημένη και αρμονική ανάπτυξή του.

Περνάμε από το «εγώ στο εμείς» καλλιεργώντας την κριτική σκέψη, κλίσεις και ταλέντα , από το άτομο στην ομάδα, βρίσκοντας ενεργό ρόλο μέσα σ’ αυτήν.

Το μονοπάτι του Ελληνικού πολιτισμού συναντά την ψηφιακή εποχή και το σχολείο μας με την υποδομή του, διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο.

Φιλοσοφία Δημοτικού - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Φιλοσοφία…

με επίκεντρο το παιδί

Στο Δημοτικό αρχίζει μια πιο σοβαρή και υπεύθυνη εργασία, με ομαλή μετάβαση απ’ το κλίμα του Νηπιαγωγείου.

Σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι.

  • Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους
  • Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα καινούργια γνωστικά πεδία
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να ρωτάνε
  • Τα παιδιά μαθαίνουν τη σωστή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου
  • Τα παιδιά μαθαίνουν λογικο/ μαθηματικές έννοιες
  • Τα παιδιά καλλιεργούν ολιστικά τις δεξιότητές τους

Φιλοσοφία Δημοτικού - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Φιλοσοφία Δημοτικού - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Φιλοσοφία Δημοτικού - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Φιλοσοφία…

με επίκεντρο τη γνώση

Οι έμπειροι δάσκαλοί μας το βοηθούν να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ώστε να αρχίσει να γίνεται υπεύθυνο, να αυτοπροσδιορίζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, και να μαθαίνει πώς να μαθαίνει να αξιοποιεί την τεχνολογία, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται ουσιαστικά.

Η διδακτική προσέγγιση από μαζική και γενικευμένη είναι μερική και εξειδικευμένη. Το μάθημα εξατομικεύεται, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ενεργή συμμετοχή και ρόλο στη σχολική τάξη.

Διατηρώντας τη Γλώσσα , τα Μαθηματικά και τα Αγγλικά στην κορυφή της μαθησιακής διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ευρύτητα του προγράμματός μας για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού (μουσική, αθλητισμός, Η/Y, προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας, ξένες γλώσσες, φιλαναγνωσία, δανειστική βιβλιοθήκη, κτλ) προσέχουμε τόσο την ομαλή είσοδο των μικρών μας φίλων και την προσαρμογή τους στην Α’ Δημοτικού, όσο και την κατάλληλη προετοιμασία των μεγάλων μας φίλων για την επόμενη σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο).

Οι όμιλοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βασικού προγράμματος με τη δημιουργική γραφή, τη ρητορική τέχνη, το θέατρο, τον προγραμματισμό, τα Αρχαία Ελληνικά και τα προβλήματα λογικής. να ενισχύουν περαιτέρω τις δεξιότητες των μαθητών.