Εμπλουτισμένο Πρόγραμμα & Στόχοι Γυμνασίου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Στο γυμνάσιό μας, οι μαθητές αναπτύσσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, με στόχο την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους μέσω ενός προγράμματος που είναι δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό.

Αυτό το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας και βασίζεται σε γνώσεις και δεξιότητες που στόχο έχουν να:

 1. Προωθήσουν μια κουλτούρα περιέργειας, φαντασίας και ευρηματικότητας μεταξύ των μαθητών, έχοντας ως βάση την πρόοδο σε διάφορα.
 2. Να αναπτύξουν ολιστικά τους μαθητές, εμβαθύνοντας στις διανοητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.
 3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αναζήτησης πληροφοριών και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων μέσα από τους ομίλους και τις
  ομάδες.
 4. Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με παράλληλη κατανόηση διαχρονικών αξιών και ηθικών αρχών.
 5. Να ενισχύσουν δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και αντιμετώπισης του άγχους.
 6. Να οικοδομήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που να ενθαρρύνει την επιτυχή μετάβαση σε υψηλότερες βαθμίδες.

Διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Το Γυμνάσιο λειτουργεί σε δύο ζώνες, πρωινή και απογευματινή. Η πρωινή ζώνη διαρκεί από τις 8:20 έως και τις 14:10 και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Το βασικό πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε διάρκεια και περιεχόμενο. Παράλληλα, η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Αγγλικών ενισχύεται τόσο σε ώρες διδασκαλίας όσο και με την παροχή σχολικών συγγραμμάτων και ψηφιακού υλικού (με παράλληλη χρήση Η/Υ και tablet).

Ψηφιακές δεξιότητες

 • Ρομποτική
 • 3D Design
 • 3D Printing
 • Eκμάθηση ΑΙ

Καινοτόμες Πρακτικές

Μεθοδολογία

 • Συνδιδασκαλία με ψηφιακό και έντυπο υλικό Φυσικής-Μαθηματικών
 • Διαφοροποιημένη μάθηση/ Learning map
 • Βιωματική προσέγγιση Μαθηματικών-Φυσικών Επιστημών

Οργάνωση μελέτης

 • Διερεύνηση μαθησιακού τύπου (learning styles)
 • Στρατηγικές μελέτης (εξατομικευμένες)
 • Προγράμματα Διαχείρισης χρόνου

Διεπιστημονικότητα

Συνδυαστική Μάθηση:

 • Ιστορίας-Μαθηματικών
 • Φυσικές Επιστήμες-Αρχαία Ελληνικά
 • Μουσική – Μαθηματικά
 • Λογοτεχνία-Μαθηματικά

Δημιουργική περιέργεια

 • Φιλοσοφία Μαθηματικών
 • Ρητορικές Διαδρομές
 • Αριθμοί και παιχνίδι
 • Πειράματα και καθημερινότητα
 • Πλανήτες και ζωή/Ουράνια σώματα
 • Θερινό συμπόσιο Γλώσσας

Ξένες Γλώσσες

Ενισχυμένη Διδασκαλία Αγγλικών

 • Επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας
 • Διευρυμένο πρόγραμμα απόκτησης πτυχίου γλωσσομάθειας

2η Ξένη Γλώσσα

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά. Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, η επέκταση του λεξιλογίου, η ανάπτυξη ακουστικής και γραπτής κατανόησης και με την προσθήκη του διευρυμένου προγράμματος η απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου.

Κοντά στον μαθητή

Μέντορας

 • Εξατομικευμένη προσέγγιση χαρακτηριστικών των μαθητών
 • Ως κέντρο το σεβασμό στην ατομικότητα του μαθητή τον καθοδηγεί, τον συμβουλεύει, τον ενθαρρύνει και του ορίζει στόχους.

Σύμβουλος σταδιοδρομίας

 • Εμβαθύνει σε θέματα προσωπικότητας, αξιών και ενδιαφερόντων
 • Οργανώνει Συνεδρίες συναισθηματικής νοημοσύνης, λήψης αποφάσεων
 • Σχεδιάζει συναντήσεις με θέμα τα επαγγέλματα του 2030

Ψυχολόγος

 • Υποστηρίζει την ψυχική υγεία και τη ευημερία των μαθητών.
 • Αντιμετωπίζει θέματα ακαδημαϊκής, συναισθηματικής και συμπεριφορικής φύσεως.

Επιπλέον, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης.