Βασικό Πρόγραμμα Δημοτικού

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Το Δημοτικό λειτουργεί σε δυο ζώνες, πρωινή και απογευματινή. Η πρωινή ζώνη διαρκεί από τις 8:30 έως και τις 14:10 και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές (βασικό πρόγραμμα). Η απογευματινή ζώνη επεκτείνεται έως τις 16:10 και αφορά δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι μαθητές (πέραν των υποχρεωτικών). Το βασικό μας πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο σε διάρκεια και περιεχόμενο με 7 διδακτικές ώρες την ημέρα (35 ώρες την εβδομάδα).

Συγκεκριμένα, από την Α’ Δημοτικού η Γλώσσα και τα Μαθηματικά ενισχύονται τόσο σε ώρες διδασκαλίας όσο και σε παροχή σχολικών συγγραμμάτων και ψηφιακού υλικού. Τα Αγγλικά διδάσκονται καθημερινά, ενώ η Πληροφορική αποτελεί απαραίτητο μάθημα με παράλληλη χρήση Η/Υ και tablet. Η Β’ ξένη Γλώσσα εντάσσεται στην Δ’ Δημοτικού και οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Γαλλικά ή Γερμανικά. Στη Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίλυση Μαθηματικών Προβλημάτων, Ρητορική Τέχνη, Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά , Φυσικές Επιστήμες και STEM.

Η διδασκαλία των μαθημάτων εμπλουτίζεται από δικό μας υλικό (έντυπο ή ψηφιακό) που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις τάξεις. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες με στόχο την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργατικής μάθησης και σε πολλές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, εκθέσεις, όντας ένα ζωντανό κύτταρο της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο βασικό πρόγραμμα έχει ενταχθεί η ώρα της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας.

Στις μεγαλύτερες τάξεις λειτουργούν προγράμματα δημιουργικής γραφής και επιχειρηματολογίας – αντιλογίας. Τέλος, τα εικαστικά, ο χορός και η μουσική ενισχύουν και εμπλουτίζουν τις αισθητικές εμπειρίες, την δημιουργική έκφραση, τη συναισθηματική και ψυχοκινητική ολοκλήρωση των μαθητών.