Βασικό Πρόγραμμα Λυκείου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Οι μαθητές του Λυκείου μας, έχουν ως στόχο την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, καθώς και την απόκτηση γνώσεων και εφοδίων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις τις σύγχρονης εποχής.

Το πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου ακολουθεί το επίσημο πρόγραμμα, το οποίο έχει ενισχυθεί με επιπλέον ώρες διδασκαλίας (40 ώρες) για τα βασικά μαθήματα κατεύθυνσης (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας).

Οι καθηγητές μας, ακολουθώντας φροντιστηριακού τύπου διδασκαλία της ύλης, συμβάλλουν στην πληρέστερη εμπέδωση των γνωστικών αντικειμένων.Η διεξαγωγή συχνών διαγωνισμάτων και οι εξετάσεις προσομοίωσης των βασικών μαθημάτων κατεύθυνσης, έχουν ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την εξοικείωση των μαθητών μας με τις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σταθερά υψηλά και, το σπουδαιότερο, σε σχολές πρώτης προτίμησης. Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη χαρακτήρα, κοινωνικών δεξιοτήτων και πολιτισμικής ευαισθησίας. Με το πρόγραμμα σπουδών να εμπλουτίζεται με ξένες γλώσσες, πληροφορική, πολιτιστικές επισκέψεις και αθλητικές δραστηριότητες.

Οι στόχοι μας , λοιπόν, περιλαμβάνουν την παροχή ευρείας εκπαίδευσης, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ενίσχυσης δεξιοτήτων και προετοιμασίας για την είσοδο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), που εφαρμόζεται στο Σχολείο μας, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από καταξιωμένους επαγγελματίες για διαφορετικές ειδικότητες καθώς και για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Σκοπός μας είναι η καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών μας για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, πριν από τη μεγάλη απόφαση για την πορεία σταδιοδρομία τους.

Α’ Λυκείου

Η Α Λυκείου αποτελεί καθοριστικό μέρος καθώς οι μαθητές εμβαθύνουν στις γνώσεις τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.

 • Πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ενταγμένες στην πρωινή ζώνη (40 διδακτικές ώρες).

 • Η χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, όπως παραδείγματα, πειράματα, εφαρμογές και διαδραστικά μέσα, συνδράμουν στην αποτελεσματική παρουσίαση των μαθημάτων.

 • Συνεχής αξιολόγηση στα μαθήματα της Τράπεζας θεμάτων καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Η ανατροφοδότηση της ύλης προ των προαγωγικών εξετάσεων.
 • Δημιουργία δραστηριοτήτων και project που ενθαρρύνει τους μαθητές να εμβαθύνουν στην ύλη και να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.
 • Συνεχής Παρακολούθηση Προόδου και ενημέρωση των γονέων.
 • Ψυχομετρική αξιολόγηση προσωπικότητας για την ανάδειξη κλίσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Β’ Λυκείου

Οι μαθητές πλέον εξειδικεύουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών των Ομάδων Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε μάθημα, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις και αναπτύσσουν την ικανότητά τους να αναλύουν, να συλλογίζονται και να επιλύουν προβλήματα.

 • Πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας ενταγμένες στην πρωινή ζώνη.
 • Διδασκαλία μέρους της ύλης στα μαθήματα Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου.
 • 4 κύκλοι Διαγωνισμάτων 3ωρης διάρκειας που λειτουργούν ως προσομοίωση των πανελλαδικών εξετάσεων.

 • Θερινά μαθήματα διάρκειας 4 εβδομάδων, τα οποία ολοκληρώνονται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
 • Συνεχής Παρακολούθηση Προόδου και ενημέρωση των γονέων.

Γ’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ λυκείου έχει ως στόχο να παρέχει μια πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία που θα εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για τη μελλοντική τους επιτυχία.

 • Πέρα από τα θερινά μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, προσφέρονται πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας (ενταγμένες στην πρωινή ζώνη).
 • Επαναληπτικά διαγωνίσματα 3ωρης διάρκειας σε τακτά χρονικά διαστήματα (πέντε κύκλοι), για την εμπέδωση της ύλης, την κάλυψη πιθανών ελλείψεων και την εξοικείωση των μαθητών με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
 • Εξατομικευμένη Διδασκαλία που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.
 • Συνεχής Παρακολούθηση Προόδου και ενημέρωση των γονέων.