Διδαχές του Αισώπου!!!

31 Μαρτίου 2023

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού προσεγγίζουν γραμματικά και συντακτικά το πρωτότυπο κείμενο του Αισώπου αντιπαραβάλλοντάς το με τη μετάφραση στη Νέα Ελληνική.
Έτσι αντιλαμβάνονται τη δύναμη, τη διαχρονικότητα της γλώσσας μας και την αξία των διδαχών του Αισώπου!

Σας άρεσε η ενημέρωση; Διαδώστε τη!