Διευρυμένο Πρόγραμμα Γυμνασίου

Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

Το Γυμνάσιο λειτουργεί σε δύο ζώνες, πρωινή και απογευματινή. Η πρωινή ζώνη διαρκεί από τις 8:00 έως και τις 14:00 και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Η απογευματινή ζώνη επεκτείνεται έως τις 16:00 και περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι μαθητές.

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο περιλαμβάνει διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα, τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε διάρκεια και περιεχόμενο. Παράλληλα, η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Αγγλικών ενισχύεται τόσο με περισσότερες ώρες διδασκαλίας όσο και με την παροχή σχολικών συγγραμμάτων και ψηφιακού υλικού (με παράλληλη χρήση Η/Υ και tablet).

Στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν τη βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, καθώς και την εξοικείωση με τη γραμματική και τη συντακτική ανάλυση. Στο μάθημα των Μαθηματικών περιλαμβάνεται η κατανόηση και εφαρμογή μαθηματικών εννοιών, η ανάπτυξη λογικής σκέψης και προβληματισμού, καθώς και η εξάσκηση σε μαθηματικές δεξιότητες.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία ξένη γλώσσα ανάμεσα σε Γαλλικά και Γερμανικά. Ο σκοπός αυτής της επιλογής είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, η επέκταση του λεξιλογίου, η ανάπτυξη ακουστικής και γραπτής κατανόησης, καθώς και η επικοινωνία σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Με την ολοκλήρωση αυτής της επιλογής, οι μαθητές αποκτούν το αντίστοιχο πτυχίο στην επιλεγμένη γλώσσα.

ΜΕΛΕΤΗ

Η μελέτη στο Γυμνάσιο αποτελεί σημαντικό μέρος των σχολικών υποχρεώσεων των μαθητών. Μέσω της μελέτης, οι μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να επαναλάβουν και να εμβαθύνουν στα μαθήματα που διδάσκονται. Επιπλέον, η μελέτη μπορεί να συμπληρωθεί με δημιουργικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια, κατασκευές και παζλ. Όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας στο σχολείο και ενθαρρύνουν τους μαθητές να αγαπήσουν τη μάθηση και να εξελιχθούν.

Μελέτη - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Μελέτη - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Μουσική - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Μουσική - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα μαθήματα κιθάρας και πιάνου – αρμονίου προσφέρουν στους μαθητές μια ευκαιρία να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν την αγάπη τους για τη μουσική. Μέσω ατομικών μαθημάτων, οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν σε διάφορα είδη μουσικής και να αναπτύξουν τεχνικές και ερμηνευτικές δεξιότητες. Η μουσική εκπαίδευση διευρύνει το πνευματικό και δημιουργικό πεδίο των μαθητών, προάγοντας την αυτοέκφραση, τη συγκέντρωση και την αισθητική ευαισθησία. Μέσω της μουσικής, οι μαθητές ανακαλύπτουν ένα μοναδικό μέσο έκφρασης και εμπλουτίζουν τη ζωή τους με ομορφιά και συναισθήματα.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια δραστηριότητα που επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο της τεχνολογίας και της προγραμματισμένης λογικής. Μέσω της ρομποτικής, τα παιδιά μπορούν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες τους στο προγραμματισμό. Επίσης, η ρομποτική ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία, ενώ παράλληλα βοηθά στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης, της προβληματιστικής και των δεξιοτήτων ανάλυσης. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες για το μέλλον και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία.
Ρομποτική - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Ρομποτική - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Τένις - Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου
Τένις - Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου

ΤΕΝΙΣ

Τα μαθήματα γίνονται στον γήπεδο Τένις του σχολείου μας με τη χρήση του κατάλληλου προπονητικού εξοπλισμού.

Τα παιδιά μέσω των μαθημάτων καλλιεργούν τα παρακάτω:

  • Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων
  • Εκμάθηση Τεχνικής
  • Ψυχαγωγία & Αναψυχή των παιδιών μέσω παιδαγωγικών παιχνιδιών
  • Κοινωνικοποίηση των παιδιών

Zumba Kids

Το Zumba kids σχεδιάστηκε για τους νεότερους υποστηρικτές της Zumba, και αφορά παιδιά ηλικίας 4-11 που τους δίνεται η ευκαιρία να είναι ενεργοί και να διασκεδάσουν με την αγαπημένη τους μουσική.

Τα μαθήματα ενσωματώνουν βασικά στοιχεία της ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας όπως η ηγεσία ,ο σεβασμός, η ομαδική εργασία, η αυτοπεποίθηση , η αυτοεκτίμηση , η μνήμη, η δημιουργικότητα, ο συντονισμός και η πολιτιστική συνείδηση.

  • Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων / Εκμάθηση Τεχνικής
  • Ψυχαγωγία & αναψυχή των παιδιών μέσω παιδαγωγικών παιχνιδιών
  • Κοινωνικοποίηση των παιδιών / Διεξαγωγή φιλικών αγώνων
Zumba Kids - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Zumba Kids - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Θεατρική Αγωγή - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Θεατρική Αγωγή - Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Θεατρική Αγωγή είναι μια πράξη χαράς και δημιουργίας. Και απότελεί μια συλλογική δραστηριότητα. Το παιδί μέσω του Θεατρικού Παιχνιδιού είναι δίαυλος ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση της ψυχοκινητικής του έκφρασης. Το παιδί αναπαράγει με το παιχνίδι τις δικές του ανάγκες, σκέφτεται, εργάζεται, ξεκουράζεται, θυμάται, δοκιμάζει τις δυνάμεις του, αυτοπειθαρχείται και δημιουργεί.

ΣΚΑΚΙ

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο σχολείο μας και αποτελούν εισαγωγή στο σκάκι με απώτερο στόχο την δημιουργία αγωνιστικής ομάδας (συμμετοχή σε διοργανώσεις).

Το σκάκι έχει αποδειχθεί ότι:

  • Αυξάνει την ευφυΐα / Βελτιώνει τη μνήμη
  • Βοηθά στην ικανότητα για συγκέντρωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα
  • Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την αναλυτική σκέψη & βελτιώνει τις μαθητικές επιδόσεις στο σχολείο /βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Σκάκι- Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου
Σκάκι- Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου