Γερμανικά

Στο σχολείο μας διδάσκουμε τους μαθητές μας με συνέπεια και μεθοδικότητα τη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα μέσω μιας ποικιλίας διδακτικών εγχειριδίων ενδιαφέροντα και προσιτά για την ηλικία των νεαρών μαθητών. Τα διδακτικά βιβλία συνοδευόμενα από βοηθήματα, που περιέχουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε επίπεδο απόδοσης, παρέχουν στα παιδιά ολοκληρωμένη μάθηση τόσο της γερμανικής γλώσσας όσο και της γερμανικής καθημερινότητας. Σκοπός μας είναι η ορθή μάθηση και εμπέδωση των γερμανικών, αλλά και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη συγκεκριμένη γλώσσα, η οποία σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Στόχος μας είναι, ξεκινώντας οι μαθητές στην τετάρτη δημοτικού και ολοκληρώνοντας το δημοτικό , σε βάθος τριών διδακτικών ετών, να είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το πτυχίο Α1 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς και να έχουν αποκτήσει τις σωστές βάσεις για την ολοκλήρωση της εκμάθησης της γλώσσας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ 4η Δημοτικού > Paul,Lisa @ Co 1 ( Επίπεδο Α1 ) 5η Δημοτικού > Paul,Lisa @ Co 1, 2 ( Επίπεδο Α1 ) 6η Δημοτικού > Paul,Lisa @ Co 2 ( Επίπεδο Α1 / Α2)