Γαλλικά


Με την εισαγωγή των γαλλικών στο δημοτικό ο μικρός μαθητής ευαισθητοποιείται και ανακαλύπτει την ύπαρξη μιας επιπλέον γλώσσας πέραν της μητρικής του, ως μέσο επικοινωνίας. Βασικός μας στόχος είναι η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας να αποτελεί για τους μαθητές μας ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία, σε ένα ευέλικτο και ευχάριστο περιβάλλον με σκοπό ν’ αναπτύξει θετική στάση και συμπεριφορά στη νέα κουλτούρα, να συνειδητοποιήσει τα επικοινωνιακά οφέλη αλλά και πώς μέσα από την πολυγλωσσία οδηγείται στην ανάπτυξη του πνεύματος και σταδιακά στη διαμόρφωση πολιτισμικής συνείδησης. Αρχικά αναπτύσσει σταδιακά τον προφορικό λόγο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προφορά και τον τονισμό των λέξεων μέσα από τραγούδια, παιχνίδι και mini διαλόγους. Στον γραπτό λόγο, συνδυάζει λέξεις και μικρές προτάσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά και είναι κοντά στα ενδιαφέροντα του. Οι δραστηριότητες ποικίλλουν σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Από παιγνιώδεις και δημιουργικές καταλήγουν στις γνωστικές καλλιεργώντας την ικανότητα αντίληψης της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Επίσης ,με σχέδια εργασίας (project) παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσματα που καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του μαθητή μέσα από την ενεργή συμμετοχή του σε ομάδες ( εργασία – παιχνίδι) . Με την ομαδοσυνεργατική διαδικασία αναπτύσσεται και αυτενεργεί καθώς ανακαλύπτει με βιωματική προσέγγιση τη γλώσσα. Πρωταρχικό μέλημα μας η σωστή ανάπτυξη γλωσσολογικών δεξιοτήτων μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και η εκμάθηση του γαλλικού πολιτισμού πέρα από τα στενά όρια της τάξης Ως μέσα διδασκαλίας , τη μαθησιακή διαδικασία πέρα από τα βιβλία πλαισιώνουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και το σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό. Σε αυτό συντελεί ο διαδραστικός πίνακας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, η βίντεο προβολή, εκπαιδευτικά παιχνίδια, δανεισμός γαλλικών βιβλίων από τη σχολική μας βιβλιοθήκη, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, μιμητική, χωρίς πάραυτα να παραμελούν τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, στις τελευταίες τάξεις παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων με τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με την απόκτηση των πρώτων πτυχίων. Ας μην ξεχνάμε πως τα γαλλικά εκτός από τη γλώσσα των παγκόσμιων ιδεών του Διαφωτισμού αποτελούν μία από τις τρεις πρώτες γλώσσες παγκοσμίως (σε 33 χώρες με πάνω από 220.000.000 γαλλομαθείς και στις 5 ηπείρους) και αποτελούν το κλειδί για την είσοδο στα σημαντικότερα πανευρωπαϊκά πανεπιστήμια τόσο για θετικές όσο και για θεωρητικές σπουδές .Αποτελούν επίσης τη γλώσσα των Διεθνών Σχέσεων και μία από τις επίσημες γλώσσες διεθνών οργανισμών όπως ΟΗΕ, UNESCO, NATO, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α. Οι κυριότεροι εξάλλου ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται σε γαλλόφωνο έδαφος ( Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Γενεύη, Ελβετία κ.α)