Αγγλικά

Η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο έχει τους ακόλουθους στόχους:

• Να αποκτήσουν τα παιδιά θετική στάση απέναντι στις ξένες γλώσσες και σε άλλους πολιτισμούς.

• Να αποκτήσουν κίνητρα για μάθηση μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική, κίνηση, τραγούδια και δραστηριότητες στο διαδραστικό πίνακα.

• Να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους και να εκφραστούν δημιουργικά μέσω της Αγγλικής γλώσσας.

• Να ασχοληθούν με θεματικές κατηγορίες που τα ενδιαφέρουν, όπως τα ζώα, τα χρώματα, τα παιχνίδια, η οικογένεια κλπ, λαμβάνοντας πάντα υπ’όψιν πως το καθένα από τα παιδιά έχει διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες.

Δραστηριότητες

Μέθοδοι Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας

Γιορτή της Μητέρας

Χρώματα

Με αφορμή το μάθημα για τα χρώματα, τα παιδιά έφτιαξαν ένα ουράνιο τόξο χρησιμοποιώντας τις παλάμες τους. Διασκέδασαν και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να πουν τα χρώματα στα Αγγλικά.

Αριθμοί

Τα παιδιά έμαθαν τους αριθμούς 1 εως 10 στα Αγγλικά, ζωγράφισαν και κατασκεύασαν χειροτεχνία με τους αριθμούς αυτούς.

 

Το νήπιο μαθαίνει τα ζωάκια στα αγγλικά