Συχνές απορίες-Ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία απευθύνεται η προσχολική εκπαίδευση;

Η προσχολική εκπαίδευση έχει διετή διάρκεια και χωρίζεται σε προνηπιακό και νηπιακό τμήμα. Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία . Αυτά που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους παρακολουθούν το τμήμα των προνηπίων και αντίστοιχα τα παιδιά που είναι στην ηλικία των 5 ετών εντάσσονται στο τμήμα των νηπίων.

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας πρέπει τελειώνοντας το νηπιαγωγείο να διαβάζει και να γράφει;

Αυτοσκοπός του νηπιαγωγείου δεν είναι ούτε η ανάγνωση αλλά ούτε και η γραφή. Το παιδί του νηπιαγωγείου θα πρέπει μέσα από την σωστή καθοδήγηση να κατακτήσει την φωνολογική ενημερώτητα, γιατί μόνο μέσα από αυτή θα μπορέσει στην Α΄Δημοτικού να οδηγηθεί στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Πώς επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση στην Α΄Δημοτικού;

Το μεγάλο σχολείο μπορεί να φοβίσει και να προκαλέσει άγχος τόσο στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Εμείς όμως φροντίζουμε να κάνουμε μια ομαλή μετάβαση από την μία βαθμίδα στην άλλη . Και αυτό το επιτυγχάνουμε με:

- Συνεργασία ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο  και το Δημοτικό

- Συνεργασία Νηπιαγωγών και Δασκάλων

- Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα  της Α΄Δημοτικού

- Γνωριμία των παιδιών και των γονέων με τις δασκάλες, καθώς και των χώρων του Δημοτικού

- Φυλλάδιο με οδηγίες για τους γονείς που περιλαμβάνει τις συνηθέστερες απορίες και τον τρόπο επιλύσεως τους

Πως μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο του παιδιού μου;

Μέσω του τετραδίου επικοινωνίας, όπως και των προκαθορισμένων εβδομαδιαίων τηλεφωνικών  επικοινωνιών (ορίζεται ώρα και ημέρα) παρέχεται στον γονέα η δυνατότητα να ενημερώνεται συχνά για την πρόοδο του παιδιού του. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο γονέας λαμβάνει έντυπα  από το σχολείο για το τι πρόκειται να διδαχθεί τα σχέδια μαθημάτων, τον τρόπο και το αποτέλεσμα για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Μπορώ να πάρω το παιδί μου νωρίτερα από τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος;

Ναι. Όμως, χρειάζεται πρώτα να ενημερωθεί η Γραμματεία.

Κάθε πότε γίνονται συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς;

Οι συναντήσεις είναι ατομικές και καθορίζονται ανα τακτά χρονικά  διαστήματα από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς συνήθως  ανά 40 ημέρες.