Νηπιαγωγείο

Η προσχολική περίοδος είναι από τις σπουδαιότερες και κρισιμότερες φάσεις της σχολικής –μαθησιακής πορείας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να εντάσσεται ομαλά στην ομάδα, να δημιουργεί, να αυτενεργεί. Σκοπός μας είναι η συναισθηματική και η πνευματική ανάπτυξή του σε συνεργασία με την οικογένεια, καθώς και η φυσική του εξέλιξη σ' όλους τους τομείς. Η καλλιέργεια της φιλίας, η έννοια της συνεργασίας, η αίσθηση της αυτοεκτίμησης, η κατανόηση των συναισθημάτων, η ενίσχυση της πρωτοβουλίας, η αλληλεγγύη και η χαρά πλαισιώνουν το εκπαιδευτικό μας έργο. Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι και η προετοιμασία του παιδιού για το δημοτικό (πρώτη ανάγνωση, μαθηματικά, αγγλικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές), καθώς και η πολύπλευρη δημιουργική έκφραση, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανέμελης ηλικίας του, (θεατρική αγωγή, μουσική, χορός, αθλητισμός, κοινωνικές δεξιότητες, προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη κτλ). χωρίς βέβαια να παραβλέπεται η έμφυτη τάση του για παιχνίδι. Επιπροσθέτως όλες οι αίθουσες διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική ψηφιακή υποδομή.