Συχνές Απορίες - Ερωτήσεις

Πώς επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ;

Η διαδικασία της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μια σημαντική και δυναμική αλλαγή στη ζωή του μαθητή, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές μεταβολές . Ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι εισέρχεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου τα μαθήματα έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από τα μέχρις στιγμής οικεία του, τα αντικείμενα προς μάθηση είναι περισσότερα και οι απαιτήσεις αυξημένες. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας την ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά στην παρούσα φάση, βρίσκονται κοντά τους και αφουγκράζονται κάθε ανησυχία, προβληματισμό, και αγωνία τους με σκοπό να τα ενθαρρύνουν και να τα επιβραβεύουν για κάθε τους προσπάθεια ενισχύοντας μ'αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμηση τους. Κάτω απ'αυτές τις προϋποθέσεις ο μαθητής μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο Γυμνάσιο και να απαλλαχθεί από αισθήματα φόβου. Εν κατακλείδι, το παιδί πρέπει να αντιληφθεί ότι το Γυμνάσιο δεν είναι ένας χώρος όπου μεταδίδεται ψυχρά η γνώση, αλλά μια ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα που θα συμβάλλει στην παραγωγή και τον εμπλουτισμό της γνώσης, αλλά και στην ανάπτυξη κλίσεων και δεξιοτήτων στοχεύοντας στη δημιουργία μιας συγκροτημένης προσωπικότητας έτοιμης  να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.

Στο δημοτικό για οποιοδήποτε πρόβλημα θα απευθυνόμουν στον δάσκαλο.Στο Γυμνάσιο με τόσες ειδικότητες που μπορώ να απευθυνθώ;

Σε κάθε τάξη-τμήμα υπάρχει ο υπεύθυνος της τάξης που ενημερώνει τον γονέα (είτε τηλεφωνικά είτε κατ'ιδίαν) για την απόδοση του παιδιού του. Επίσης, ενημερώνεται από τον γονέα για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να υπάρξει σε σχέση με τον μαθητή.

Χρειάζεται να αγοράσουμε κάποιο εξωσχολικό βοήθημα;

Τα βοηθήματα που παρέχει το σχολείο, οι σημειώσεις από το τετράδιο του μαθητή και το βιβλίο του οργανισμού καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του μαθητή. Τα βοηθήματα του εμπορίου περιέχουν ασκήσεις εντυπωσιασμού που δυσκολεύουν τους μαθητές και δημιουργούν σε αυτούς αποστροφή προς το μάθημα.

Χρειάζεται να βοηθάμε το μαθητή;

Ο γονέας μπορεί να βοηθά το μαθητή στη διαδικασία του διαβάσματος ως συνέχεια - επιστέγασμα της προσπάθειας του ιδίου του μαθητή. Έτσι, αρχικά πρέπει μόνος του ο μαθητής να μελετά, και εφόσον έχει εξαντλήσει την προσπάθειά του, μπορεί στη συνεχεία ο γονέας να τον εξετάσει ή να τον βοηθήσει. Γενικότερα, όσο αυτενεργεί ένας μαθητής, βελτιώνεται.Τόσο ο γονέας, όσο και ο εκπαιδευτικός πρέπει με συζήτηση να πείθουν τον μαθητή πως η προσπάθεια για καλή επίδοση στο σχολείο είναι επιλογή προς όφελος πρωτίστως του ιδίου μαθητή.

Γιατί ένας μαθητής, ενώ προετοιμάζεται πολύ καλά, δεν αποδίδει στα γραπτά διαγωνίσματα;

Τα διαγωνίσματα πραγματοποιούνται υπό συνθήκες πίεσης χρόνου και άγχους αξιολόγησης. Οι εξοικείωση με αυτές τις συνθήκες έρχεται μετά από αρκετά διαγωνίσματα. Δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε έναν μαθητή με χαμηλή επίδοση στο διαγώνισμα, εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία και καλή προφορική απόδοση, αλλά να επαινούμε την προσπάθεια και να δίνουμε κίνητρο, ώστε η προσπάθεια να συνεχιστεί.

Πόσες ώρες πρέπει να διαβάζει ένας μαθητής;

Το διάβασμα στο σπίτι είναι αποδοτικότερο, εάν έχει προηγηθεί ενεργή συμμέτοχη στην παράδοση. Έτσι, αυτό που έχει σημασία, δεν είναι η διάρκεια του διαβάσματος, αλλά να γίνεται με τον τρόπο που αναφέραμε προηγουμένως. Επίσης, όσο συστηματικότερη είναι μια προσπάθεια στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τόσο λιγότερο χρονοβόρα καθίσταται κάθε φορά.