Γυμνάσιο

Βασικός στόχος του Γυμνασίου μας είναι ο σύγχρονος έφηβος να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα σ' ένα οικογενειακό, ζεστό, φιλικό περιβάλλον κάτω από το άγρυπνο μάτι των έμπειρων εκπαιδευτικών μας και σε συνεργασία με τους γονείς, διαμορφώνεται ένα σχολικό πλαίσιο κατάλληλο για την επιβεβλημένη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να παραβλέπεται η εκτονωτική ενέργεια του εφήβου.

Το έργο μας στηρίζεται στην πειθώ με επαγωγικό και διαλεκτικό λόγο. Ο διάλογος και η πειστικότητα αποτελούν τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας μας. Με συνθετικές εργασίες αναδεικνύουμε την κριτική σκέψη του παιδιού και την ικανότητά του να εντάσσεται ενεργά στην ομάδα. Προσεγγίζουμε με ποικίλους τρόπους κάθε γνωστικό αντικείμενο, ώστε η γνώση να εξατομικεύεται και να εμπεδώνεται. Διαθέτουμε δικές μας σχολικές εκδόσεις για κάθε τάξη, παράλληλα με τα βιβλία του υπουργείου, καλύπτοντας όλες τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.Επιπροσθέτως όλες οι αίθουσες διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική ψηφιακή υποδομή.

 Το παιδί μπορεί να ωριμάζει και να μεγαλώνει, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνουν και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι που άμεσα το απειλούν, γι'αυτό απαιτείται επαγρύπνηση και συνεργασία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.