Παρασκευή 25/10 Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου. Όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν στις 14:10.

Παρασκευή 25/10 Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου. Όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν στις 14:10.