Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από 24/12/2019 έως και 7/01/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό από 24/12/2019 έως και 7/01/2020.