Με ανακοίνωση της Περιφέρειας σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές μπορούν να προσέρχονται μετά τις 10:00 (δεν θα λειτουργήσουν τα πρωινά δρομολόγια). Η επιστροφή τους θα γίνει με τα σχολικά λεωφορεία (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το Γρ. Κίνησης)

Με ανακοίνωση της Περιφέρειας σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές μπορούν  να προσέρχονται  μετά τις 10:00 (δεν θα λειτουργήσουν τα πρωινά δρομολόγια). Η επιστροφή τους θα γίνει με τα σχολικά λεωφορεία (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το Γρ. Κίνησης)