Σάββατο 2 Νοεμβρίου 11:00 Πεζοπορία Πάρνηθα Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού.

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 11:00 Πεζοπορία Πάρνηθα Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού.