Κυριακή 9/6 19:00 Γιορτή Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού.

Κυριακή 9/6 19:00 Γιορτή Γ'-Δ'-Ε' Δημοτικού.