Σάββατο 8/6 19:00 Γιορτή Α'-Β' Δημοτικού.

Σάββατο 8/6 19:00 Γιορτή Α'-Β' Δημοτικού.