Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 1/4/2019.

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 1/4/2019.