Δευτέρα 28/1 18:00 Ενημέρωση Γονέων: Η μετάβαση από την ΣΤ' Δημοτικού στην Α' Γυμνασίου.

Δευτέρα 28/1 18:00 Ενημέρωση Γονέων: Η μετάβαση από την ΣΤ' Δημοτικού στην Α' Γυμνασίου.