Την Τρίτη 8/1 τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 15/07-01-2019 απόφαση Δημάρχου .

Την Τρίτη 8/1 τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 15/07-01-2019 απόφαση Δημάρχου .