Εκκλησιασμός Δευτεροβάθμιας Πέμπτη 20/12.

Εκκλησιασμός Δευτεροβάθμιας Πέμπτη  20/12.