Τέταρτη 12/12 Απόγευμα Συνάντηση Γονέων Γ Γυμνασίου Α-Β-Γ Λυκείου.

Τέταρτη 12/12 Απόγευμα Συνάντηση Γονέων Γ Γυμνασίου Α-Β-Γ Λυκείου.