Νηπιαγωγείο-Δημοτικό: Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Παρασκευή 6/9 9:30-13:30 Δευτέρα 9/9 9:30-13:30 & 18:00-20:00 κατόπιν ραντεβού.

Νηπιαγωγείο-Δημοτικό: Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Παρασκευή 6/9 9:30-13:30 Δευτέρα 9/9 9:30-13:30 & 18:00-20:00 κατόπιν ραντεβού.