Τετάρτη 29/5 και Τετάρτη 5/6 Απόγευμα Συνάντηση Γονέων Δημοτικού.

Τετάρτη 29/5 και Τετάρτη 5/6 Απόγευμα Συνάντηση Γονέων Δημοτικού.