Γιορτή Α' Δημοτικού 15/12 9:30 "Στη χώρα του Αϊ-Βασίλη".

Γιορτή Α' Δημοτικού 15/12 9:30 "Στη χώρα του Αϊ-Βασίλη".