Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 εορταστικές εκδηλώσεις "17 Νοέμβρη" αποχώρηση όλων των μαθητών 14:10.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 εορταστικές εκδηλώσεις "17 Νοέμβρη" αποχώρηση όλων των μαθητών 14:10.