Σάββατο 24/11 10:00-13:00 Ημερίδα "Ιστορία των Μαθηματικών και Εφαρμογές τους."

Σάββατο 24/11 10:00-13:00 Ημερίδα "Ιστορία των Μαθηματικών και Εφαρμογές τους."