Γιορτή 28ης Οκτωβρίου Νηπιαγωγείο Παρασκευή 26/10 9:10 Α' Δημοτικού Παρασκευή 26/10 10:30. Αναχώρηση όλων των μαθητών στις 14:10.

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου Νηπιαγωγείο Παρασκευή 26/10 9:10 Α' Δημοτικού Παρασκευή 26/10 10:30. Αναχώρηση όλων των μαθητών στις 14:10.