Ενημέρωση Γονέων Δημοτικού Δευτέρα απόγευμα 15/10 και Τετάρτη απόγευμα 17/10 .

Ενημέρωση Γονέων  Δημοτικού Δευτέρα απόγευμα 15/10 και Τετάρτη απόγευμα 17/10 .