Αγιασμός Τρίτη 11/9 9:30 π.μ.

Αγιασμός Τρίτη 11/9 9:30 π.μ.