Συμμετοχή στο "Spoudase Festival" Σάββατο-Κυριακή 19/5 και 20/5.

Συμμετοχή στο "Spoudase Festival" Σάββατο-Κυριακή 19/5 και 20/5..