Συμμετοχή στους ρητορικούς αγώνες Γυμνασίων Σάββατο 28/4 στην Ράλλειο Σχολή.

Συμμετοχή στους ρητορικούς αγώνες Γυμνασίων Σάββατο 28/4 στην Ράλλειο Σχολή.