Αναρτήθηκαν οι επαναληπτικές ασκήσεις Αγγλικών για την Δ' Δημοτικού στο site του σχολείου μας. Ακολουθήστε το link στο εσωτερικό της ανακοίνωσης.

Αναρτήθηκαν οι επαναληπτικές ασκήσεις Αγγλικών για την Δ' Δημοτικού στο site του σχολείου μας. Ακολουθήστε το link στο εσωτερικό της ανακοίνωσης.

http://www.zagorianakos.edu.gr/index.php/about-district/team/2016-11-02-09-47-35/english-primary