21/3 Τετάρτη 18:00 Ενημέρωση γονέων ΣΤ' Δημοτικού για το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου μας.

21/3 Τετάρτη 18:00 Ενημέρωση γονέων ΣΤ' Δημοτικού για το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου μας.