23/3 Εορτή 25ης Μαρτίου θεατρικό Ε' και ΣΤ' Δημοτικού 9:10. Όλοι οι μαθητές αναχωρούν στις 14:10.

23/3 Εορτή 25ης Μαρτίου θεατρικό Ε' και ΣΤ' Δημοτικού 9:10. Όλοι οι μαθητές αναχωρούν στις 14:10.