Δευτέρα 12/3 και Τετάρτη 14/3 ενημέρωση γονέων Νηπιαγωγείου για το Δημοτικό μας.

Δευτέρα 12/3 και Τετάρτη 14/3  ενημέρωση γονέων Νηπιαγωγείου για το Δημοτικό μας.