Βαθμοί Α'-Ε' Δημοτικού 5/3 και 7/3 -ΣΤ' Δημοτικού 7/3.

Βαθμοί Α'-Ε' Δημοτικού Δευτέρα 5/3 και Τετάρτη 7/3 -ΣΤ' Δημοτικού Τετάρτη 7/3.