3 Νοεμβρίου 2018 10:00-13:00-Εθελοντική Αιμοδοσία

3 Νοεμβρίου 2018 10:00-13:00-Εθελοντική Αιμοδοσία.