Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου Δευτέρα 9/10 17:00-20:00.

Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου Δευτέρα 9/10 17:00-20:00.