Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου Τετάρτη πρωί 6/9 10:00-13:00 Πέμπτη απόγευμα 7/9 17:00-19:00.

Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείου Τετάρτη πρωί 6/9 10:00-13:00 Πέμπτη απόγευμα 7/9 17:00-19:00.