Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Δημοτικού Τετάρτη 6/9 10:00-13:30 Πέμπτη 7/9 10:00-13:30 και Τετάρτη 6/9-Πέμπτη 7/9 απόγευμα κατόπιν ραντεβού.

Συνάντηση γονέων με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς Δημοτικού Τετάρτη 6/9 10:00-13:30 Πέμπτη 7/9 10:00-13:30 και Τετάρτη 6/9-Πέμπτη 7/9 απόγευμα κατόπιν ραντεβού.