Ασφάλεια-Μεταφορά

Ασφάλεια

Η δομή του σχολείου μας έχει ώς προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών. Ο περιφραγμένος χώρος η μοναδική κεντρική είσοδος καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα εξασφαλίζουν τον ανωτέρω σκοπό.

Μεταφορά

H σίγουρη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών αποτελεί καθημερινή μέριμνα του σχολείου μας. Αυτό αποτυπώνεται στον κανονισμό του σχολικού λεωφορείου. Το σχολικό λεωφορείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος.