Γεωγραφία E-class

Ε' Δημοτικού

Παιγνιώδης ομαδική αξιολόγηση μαθητών στο μάθημα της Γεωγραφίας αξιοποιώντας Tablet σε συνδυασμό με την εφαρμογή Quizizz.