Αriston test

Διενέργεια ariston psychometrics test στην Α' Γυμνασίου.

-Εύρεση μαθησιακού προφίλ μαθητή.

-Αναζήτηση εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

-Αναζητηση μαθησιακών τύπων.